De Hoekse Vliegers

Delta-Parapente vliegen in Zeeuws Vlaanderen!

Over De Hoekse Vliegers

Het is de uitzonderlijke combinatie van schermvliegen en zeilvliegen in het landelijke Zeeland, die De Hoekse Vliegers bijzonder maakt. De Hoekse Vliegers is een van de jongste loten van verenigingen van de Afdeling Schermvliegen. Behalve lieren, is ook zeilvliegen mogelijk. Daarom presenteert de club zich ook als Vereniging van en voor Zeil en Schermvliegers Zeeuws-Vlaanderen.

Belangrijkste motivatie voor de vereniging is, meer piloten gelegenheid geven om gebruik te maken van de faciliteiten van het vliegterrein de Vliegende Hollander bij het plaatsje Hoek westelijk van Terneuzen. En dit dan in een meer geregelde vorm van een echte vereniging.

De vereniging is in juli 2012 opgericht en is op dit moment een nog kleine vereniging met behalve vaste leden ook gastpiloten die regelmatig komen vliegen. De vereniging combineert het schermvliegen en zeilvliegen. Door deze redelijk unieke combinatie is het ook leerzaam om over beide manieren van vliegen te praten en ervaringen uit te wisselen, alsmede het in de praktijk omgaan met beide soorten van (lier)vliegen.

De vereniging streeft ernaar om zoveel mogelijk op vliegbare dagen te kunnen vliegen.
Door het jonge bestaan is een goede indicatie voor vliegdagen nog niet altijd goed te geven, maar wordt er ieder goed weekend en eventueel doordeweeks gevlogen.

Voorlopig zijn de hoofdactiviteiten van de vereniging geconcentreerd op het liervliegen op en rond het veld, maar komend seizoen wordt ook gekeken of er bergreizen kunnen worden gemaakt, omdat alle leden en gastpiloten over beide brevetten beschikken en ook in beide activiteiten geïnteresseerd (en actief) zijn.
Het terrein heeft de beschikking over twee lierbanen van resp. 750 en 550 meter zodat bij alle windrichtingen eenvoudig gestart kan worden. De Kabelhoogte is tot 910 meter met een plafond in het weekend op 1700 meter hoog.
Het lierveld ligt landelijk in het mooie Zeeuws Vlaanderen in de nabijheid van industrieterreinen die bij noordelijk windrichtingen mooie thermiek bieden waarin langere (duur)vluchten zijn te maken. Tevens is op het terrein ook nog een minicamping zodat overnachtingen mogelijk zijn. Zie voor informatie de website.

Als vanzelfsprekend zijn de leden altijd serieus met veiligheid bezig, maar het vliegen, het plezier, de gezelligheid samen en het leren van elkaars ervaringen op het vliegterrein (en daarbuiten) geeft toch iedere keer de kick van deze hobby.

Huisregelement

Veldreglement ‘Hoekse Vliegers’

De vliegclub Hoekse Vliegers heeft als thuisbasis het vliegterrein te Hoek bekend als delta / schermvliegterrein ‘de Vliegende Hollander’ (zie AIP), voor dit terrein gelden alle regels gesteld door de KNVvL / Rijksluchtvaartdienst ten aanzien van dit soort terreinen. Zelfstandige piloten dienen minimaal in bezit te zijn van een KNVvL brevet 2 met lieraantekening (of een vergelijkbaar brevet), een aantoonbare WA verzekering en een geldige medische verklaring.

[delta] Het gebruik van wielen of skids is voor alle piloten VERPLICHT.

[parapente] Traplieren alleen toegestaan met een veiligheidsrelease.

(Gast)Piloten dienen zich te melden voor aanvang van het lierbedrijf tijdens het gereedmaken, of indien het lierbedrijf is aangevangen via de radio. (Contact opnemen met de lierman en wachten op instructie’s alvorens het terrein te betreden!).

Radio frequentie wordt aangegeven bij de toegang tot het terrein.

Gastpiloten mogen alleen vliegen indien er toestemming is van de aanwezige clubleden en de dienstdoende lierman (er kan eventueel naar de juiste papieren –zie hierboven- gevraagd worden).

Aanwijzingen m.b.t. parkeren voertuigen en toestellen gegeven door de aanwezige clubleden dienen te worden opgevolgd (zie ook het huishoudelijk reglement).

Piloten dienen zich voor het starten op de hoogte te stellen van de op dat moment geldende afspraken omtrent het lier en vliegbedrijf, er wordt altijd met een linksom circuit geland en tevens is het niet toegestaan boven de fabrieksterreinen te komen en boven de aangegeven boerderijen laag te vliegen.

Indien er veel piloten zijn zal de startvolgorde worden vastgelegd door de startofficier en kan eventueel ook het aantal trappen worden beperkt.

Voor het starten dient de piloot zijn uitrusting volledig in orde te hebben en zich hebben ingehaakt, bij drukte moet ook een tweede piloot volledig gereed standby zijn.

Bij aanvang van de start krijgt de piloot o.a. een radiocheck en:
[delta] hangcheck
[parapente] harnas / lijncheck
van de startofficier, maar de piloot blijft hiervoor ALTIJD zelf voor verantwoordelijk.

Tijdens een start kunnen via de radio commando’s worden gegeven door de startofficier / lierman, deze dienen direct opgevolgd te worden.

Radio gebruik is verplicht!

Bij kabelbreuk of van de trommel lopen van de kabel moet de kabel direct teruggebracht worden en boven het midden van het veld worden gedropt, bij het vliegen met de kabel waakt de piloot voor zijn eigen veiligheid en die van zijn omgeving.

Ontkoppelen mag pas nadat de spanning van de kabel af is en het commando ontkoppelen wordt gegeven.

In noodgevallen of op commando van de lierman of startofficier moet diect worden gereleased.

BIJ het TERUGVLIEGEN met de kabel houdt de piloot de kabel in de gaten, en is RELEASEN VERBODEN tenzij de veiligheid in het geding is!

Schade veroorzaakt door de piloot (b.v. aan gewassen) dienen door de piloot zelf in overleg met de aanwezige clubleden vergoed te worden.

Gebruik van toiletten:
Het is NIET toegestaan om openlijk bij de velden een ‘sanitaire stop’ te houden en het is uitdrukkelijk verboden om dit te doen in of in de nabijheid van gewassen op de aangrenzend percelen.
Op de camping zijn toiletten aanwezig, voor vervoer van / naar is er altijd wel een scooter beschikbaar.